Antenner og kabler


1. Hvad kaldes antennen på tegningen?

tegning

a) Yagi antenne
b) Foldet dipol
c) Åben dipol
d) GP antenne
2. Hvor lang er den lodrette del af en GP antenne til 2 meter båndet?

a) Ca. 25 cm
b) Ca. 50 cm
c) Ca. 100 cm
d) Ca. 200 cm
3. Hvordan beskrives en GP antennes fødepunkt ved resonansfrekvensen?

a) Balanceret, 73 ohm impedans
b) Balanceret, 36 ohm impedans
c) Ubalanceret, 73 ohm impedans
d) Ubalanceret, 36 ohm impedans
4. Beregn L når den åbne halvbølge-dipol skal arbejde på 70 MHz.

tegning

a) Ca. 2 m
b) Ca. 1 m
c) Ca. 50 cm
d) Ca. 25 cm
5. Se tegningen i opgave 4. Hvordan beskrives dipolens fødepunkt ved resonansfrekvensen?

a) Balanceret, 36 ohm impedans
b) Balanceret, 73 ohm impedans
c) Ubalanceret, 36 ohm impedans
d) Ubalanceret, 73 ohm impedans
6. Se tegningen i opgave 4. Hvilken udstråling har dipolen, når den anbringes lodret?

a) Rundstråler
b) Retningsbestemt mod nord
c) Cirkulær polarisation
7. Hvad kaldes denne antenne? 

tegning

a) Åben halvbølge dipol
b) Foldet halvbølge dipol
c) G5RV
d) GP
8. Se tegningen i opgave 7. Beregn L når antennen skal arbejde på 50 MHz.

a) Ca. 2 m
b) Ca. 6 m
c) Ca. 4 m
d) Ca. 3 m
9. Se tegningen i opgave 7. Hvordan beskrives dipolens fødepunkt ved resonansfrekvensen?

a) Ubalanceret, 300 ohm impedans
b) Ubalanceret, 73 ohm impedans
c) Balanceret, 73 ohm impedans
d) Balanceret, 300 ohm impedans
10. Hvad kaldes denne antenne?

tegning

a) 4-element yagi
b) 4-element quad
c) Multidipol 
11. Se tegningen i opgave 10. Hvad er fordelen ved denne antenne?

a) Imponerer naboen
b) Har lille vindmodstand
c) Impedansen er let at tilpasse antennekablet
d) Udstråler effekt i en bestemt retning
12. Hvilke elementer består en 3-element yagi af?

a) Reflektor, dipol, direktor1
b) Dipol, direktor1, direktor2
c) Reflektor, direktor1, direktor2
13. Hvilket gain har en 3-element yagi i forhold til en dipol?

a) Cirka 2 dB
b) Cirka 8 dB
c) Cirka 20 dB
d) Cirka 30 dB
14. Hvor lang er reflektoren på en yagi antenne?

a) Dobbelt længde af dipolen
b) Samme længde som dipolen
c) Dipolens længde minus 5%
d) Dipolens længde plus 5%
15. Hvilken antenne anvendes ofte på 2 meter båndet ved SSB trafik?

a) Extended Zepp
b) GP
c) Vandret polariseret yagi
d) Lodret polariseret yagi
16. Hvad er den karakteristiske impedans af coax-kablet RG8?

a) 50 ohm
b) 75 ohm 
c) 100 ohm 
d) 300 ohm
17. Hvilken impedans bør en antenne have for at aftage maximal effekt?

a) Det har ingen betydning
b) Mindre impedans end fødekablet
c) Større impedans end fødekablet
d) Samme impedans som fødekablet
18. Hvad er en balun?

a) Et kraftigt forstærkertrin 
b) Et kemisk rensemiddel til metal
c) En komponent som omsætter balanceret impedans til ubalanceret impedans
19. Hvad er en dummy-load?

a) En rulle antennetråd
b) En afskærmet kunstantenne
c) Et hæfte for begyndere
d) Et coax-stik af dårlig kvalitet
20. Hvad nytte gør en antennetuner, som er anbragt i antennens fødepunkt?

a) Tilpasser senderens impedans til kablet
b) Dæmper lokale signaler
c) Tilpasser kablets impedans til antennen
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top