Begrænset teknisk prøve 2023-03-19


1. Hvor stor er strømmen gennem modstanden?


2. Hvor stor er udbredelseshastigheden for radiobølger?
3. Kapaciteten for en kondensator med luftisolation afhænger af?
4. Blokdiagrammet viser LF-kredsløbet i en amatørmodtager med et filter på LF niveau. Hvad type filter er der tale om?


5. Tegningen viser et kredsløb bestående af to modstande forbundet i serie. Modstandene er forbundet til en spændingskilde på 10 volt. Hvor stor er den afsatte effekt i 1 ohms modstanden?


6. Hvilket filter skal anbringes i udgangen på en sender for at undgå uønsket udstråling af harmoniske?
7. Hvor lang er dipolen i en Yagi-Uda antenne i båndet 1240 - 1300 MHz?
8. Hvor stor er strømmen i endepunkterne af en centerfødet halvbølge-dipol tilsluttet en 100 W sender ca.?
9. Hvilket af følgende forhold kan medvirke til langdistanceudbredelse over horisonten på VHF/UHF?
10. Hvordan ændrer et frit udbredt radiosignals elektriske feltstyrke sig, når afstanden til sendeantennen stiger?
11. Hvilket af følgende måleinstrumenter kan anvendes til at undersøge HF-udstrålingen fra en sende-antenne?
12. Hvilket måleinstrument kan anvendes til at måle et radiosignals frekvens med?
13. En 2-meter amatør-radiosender forstyrrer i 70 cm-båndet. Hvad kan det skyldes?
14. En sender kan udsende uønskede signaler, herunder harmonisk udstråling. Hvad kan denne form for udstråling bevirke?
15. Ordet "blot" stavet ved hjælp af det fonetiske alfabet er:
16. Hvilket frekvensbånd er der tale om, når man taler om 70 centimeter amatørradiobåndet, hvor bølgelængden er ca. 69 centimeter?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top