Begrænset teknisk prøve 2023-04-02


1. Hvad kaldes et materiale, som ikke kan lede strøm?
2. Tegningen viser to sinusstrømme, forskudt "dt" tidsmæssigt. Hvad kaldes denne forskel?


3. Modstanden i en leder afhænger af?
4. Hvad kalder vi forholdet mellem kollektorstrøm og basisstrøm for en transistor?
5. Tegningen viser et filter. Hvilken filter-type er dette?


6. 2 kondensatorer på henholdsvis 5 uF og 15 uF forbindes parallelt. Hvad er den samlede kapacitet for denne parallelkobling?
7. Hvilken funktion kan en mixer (blander) have i en superheterodynmodtager?
8. Blokdiagrammet viser en sender bestående af en krystaloscillator (XO), en udgangsforstærker (PA-trin), en variabel frekvensoscillator (VFO) og endnu en blok. Hvilken funktion har blokken uden betegnelse?


9. Impedansen "Zo" af en foldet halvbølge-dipolantenne er?


10. Hvilke af ionosfærens ioniserede lag vil kunne reflektere signaler på en frekvens på ca. 14 MHz?
11. Tegningen viser en spændingsdeler (R1/R2), hvor spændingen over modstanden R2 måles med et multimeter (V). Hvad skal den indre modstand i multimeteret være, hvis vi skal undgå målefejl?


12. Hvad er den mekaniske fjeders opgave i et drejespoleinstrument?
13. En 145 MHz amatørsender forstyrrer en tv-modtager i UHF-båndet (470-862 MHz). Forstyrrelsen opstår ved indstråling via tv-modtagerens antenneindgang. Hvilken filtertype vil kunne afhjælpe forstyrrelserne?
14. En 2 meter amatør-FM-sender forringer følsomheden på en nærtliggende tv-modtager. Problemet er størst, når sendeantennen peger mod tv-modtagerens antenne. Hvad kan forklaringen være?
15. Hvad er årsagen til, at en amatørsender ikke må udsende 'Hi-Fi-lydkvalitet' (med en LF-båndbredde på 15 kHz og et frekvenssving på 75 kHz) på 145 MHz?
16. Hvad betyder det, når man fonetisk anvender ordene "Golf" og "India"?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top