Begrænset teknisk prøve 2023-11-05


1. Hvad er forskellen på båndbredden af det modulerede signals spektrum fra en enkeltsidebåndssender (SSB) med undertrykt bærebølge og en AM-moduleret sender med to sidebånd og bærebølge?
2. Når strømmen, som løber i en ledning, ikke ændrer retning, kalder vi den?
3. Hvilket bogstav bruger vi for enheden Farad?
4. En svingningskreds afstemt til 7 MHz har en godhed Q på 70. Hvor stor er svingningskredsens 3 dB båndbredde?
5. I hvilken funktionsblok kan man indføre FM-modulation i en sender?
6. Tegningen viser blokdiagrammet for bl.a. 2. blandingstrin i en dobbelt superheterodynmodtager. 1. mellemfrekvens ligger på 10,7 MHz. Hvad kaldes blokken mærket "?" og 10,245 MHz?


7. Hvilken af figurerne viser strømfordelingen på en centerfødet halvbølge-dipol?


8. På toppen af en flagstang er der trukket en antennetråd på ca. 10 meter. Antennen er i resonans på 20 meter båndet og tilpasset i enden med en afstemt parallelkreds. Med et udtag på spolen tilpasses den til en 50 ohm feeder. Hvad kaldes denne antenne?
9. Hvilket af følgende forhold kan medvirke til langdistanceudbredelse over horisonten på VHF/UHF?
10. Hvad er fading?
11. Hvorfor er der batteri i et analogt multimeter?
12. Standbølgeforhold måles med:
13. Naboen til en radioamatør hører lyde fra sit stereoanlægs højttalere på trods af, at der er skruet helt ned for lyden. Hvad kan disse lyde skyldes?
14. En sender kan udsende uønskede signaler, herunder harmonisk udstråling. Hvad kan denne form for udstråling bevirke?
15. Hvilket af følgende bånd er ikke tildelt amatørradiotjenesten:
16. Hvilket af nedenstående frekvensområder er allokeret til amatørradiotjenesten i Danmark?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top