Begrænset teknisk prøve 2024-01-13


1. Hvordan defineres begrebet frekvens for en periodisk vekselstrøm?
2. De materialer, som anvendes til at lave en transformer af, kaldes under et for?
3. Hvad skyldes spændingsfaldet i en leder, hvor der løber en konstant strøm?
4. To kondensatorer med en tolerance på 1% er forbundet i parallel. Kapacitetsværdien for de to kondensatorer er henholdsvis 1 nF og 0,1 nF. Hvor stor er den samlede kapacitet ca.?


5. Hvorfor anvendes krystalstyring i en oscillator?
6. Hvad kaldes den oscillatortype, som er vist på diagrammet?


7. Tegningen viser en metode til at frembringe et AGC-reguleringssignal. DC-spændingen "DC" føres til:


8. Hvad kalder man en modtager, hvori der anvendes både en 1. og en 2. mellemfrekvens?
9. Hvor lang er dipolen i en Yagi-Uda antenne i båndet 1240-1300 MHz?
10. Hvilket af ionosfærens ioniserede lag vil kunne reflektere signaler med en frekvens på ca. 14 MHz?
11. Figuren viser et principdiagram for:


12. Hvilke målinger anvendes en reflektometerbro (SWR-meter) til?
13. En 2-meter amatør-radiosender forstyrrer i 70-cm båndet. Hvad kan det skyldes?
14. En 145 MHz amatørsender forstyrrer en tv-modtager i UHF-båndet (470-862 MHz). Forstyrrelsen opstår ved indstråling via tv-modtagerens antenneindgang. Hvilken filtertype vil kunne afhjælpe forstyrrelserne?
15. Hvad er den maksimalt tilladte sendeeffekt i frekvensbåndene i 69-71 MHz frekvensområdet i forbindelse med certifikater af kategori B?
16. Hvilket frekvensbånd er der tale om, når man taler om 2 meter amatørradiobåndet, hvor bølgelængden er ca. 2 meter?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top