Begrænset teknisk prøve 2024-04-18


1. Når der er spændingsfald over en ledning, som der løber strøm i, skyldes det?
2. Ensretterdioder bliver opvarmet af strømmen, der går gennem dem. Hvad er årsagen til denne opvarmning?
3. Ofte anvendes kapacitetsdioder (varicap) til afstemning af resonanskredse. Hvad bestemmer fortrinsvis kapaciteten?
4. Hvor stor er strømmen gennem de to modstande?


5. Hvilken båndbredde bør et krystalfilter have, når det indgår i en SSB-modulator i en HF-amatørradiosender?
6. Hvordan begrænses højfrekvensudstrålingen fra et kabinet bedst?
7. På tegningen er skitseret strøm- (I) og spændingskurver (E) samt fødning for en dipolantenne. Hvilken slags dipolantenne er der tale om?


8. Med hvilken polarisation udbredes radiobølgerne fra en frit anbragt kvartbølge vertikal antenne (ground plane, GP)?
9. I hvilken højde over jorden ligger ionosfærens E-lag?
10. Hvordan ændrer et frit udbredt radiosignals elektriske feltstyrke sig, når afstanden til antennen stiger?
11. Figuren viser:


12. Hvad kan man måle med et drejespoleinstrument?
13. Hvad kan være årsag til parasitsvingninger (selvsving på andre frekvenser end sendefrekvensen) i en senders udgangstrin?
14. Hvordan afhjælpes indstråling fra en sender i et musikanlægs LF-forstærker?
15. Hvad er årsagen til, at en amatørsender ikke må udsende 'Hi-Fi-lydkvalitet' (med en LF-båndbredde på 15 kHz og et frekvenssving på 75 kHz) på 145 MHz?
16. Hvilken af følgende kaldesignalserier udsteder Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur bl.a. kaldesignaler i?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top