Begrænset teknisk prøve 2024-04-24


1. Hvilket af disse materialer er mest velegnet til at lede strømmen?
2. Figuren viser, hvordan strømstyrken A varierer som en funktion af tiden t. Hvad er betegnelsen for det viste signals kurveform?


3. Hvilken enhed måler man kapacitet i?
4. Tegningen viser et simpelt filter. Hvad kaldes denne filtertype?


5. Figuren viser diagrammet for et filter. Hvilken filtertype er der tale om?


6. Blokdiagrammet viser en del af en SSB-sender, som består af en balanceret modulator efterfulgt af et filter til at udsøge USB (øvre sidebånd)/LSB (nedre sidebånd). Hvilken type filter bruges til udvælgelsen?


7. Hvilken funktion har et squelch-kredsløb?
8. Hvor lang er dipolen i en Yagi-Uda antenne i båndet 1240-1300 MHz?
9. Hvad er impedansen i fødepunktet af en midtpunktsfødet frit ophængt halvbølge-dipolantenne?
10. Hvad skyldes det, at der undertiden kan opleves UHF- og VHF-forbindelser over lange afstande ved solopgang?
11. Hvordan ændrer et frit udbredt radiosignals elektriske feltstyrke sig, når afstanden til sendeantennen stiger?
12. Hvordan kontrolleres det, at senderen arbejder indenfor de tilladte frekvensbånd?
13. En VHF FM-sender, som ikke udsender uønskede signaler, forstyrrer en tv-modtager på alle kanaler. Dette kan skyldes:
14. Hvilket af følgende forhold kan være årsag til meget kraftige forstyrrelser i et musikanlæg fra en SSB-moduleret sender?
15. Hvilket af følgende bånd er ikke tildelt amatørradiotjenesten:
16. Ordet "blot" stavet ved hjælp af det fonetiske alfabet er:
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top