Begrænset teknisk prøve 2024-04-27


1. På tegningen er vist en grafisk fremstilling af en strøm. Hvad kaldes kurveformen for denne strøm?


2. Hvad sker der med en kondensators kapacitet, hvis pladeafstanden i kondensatoren gøres større?
3. Over en modstand på 500 ohm måles en spænding på 10 volt. Hvor stor er strømmen, der løber igennem modstanden?
4. Blokdiagrammet viser LF-kredsløbet i en amatørmodtager med et filter på LF niveau. Hvad type filter er der tale om?


5. I en serieforbindelse af en spole med selvinduktionen 1 henry og en modstand på 0,1 ohm løber en konstant jævnstrøm på 1 ampere. Hvad er spændingsfaldet over serieforbindelsen?
6. Hvorledes virker et Pi-filter i et senderudgangstrin?
7. Hvilket formål har AGC-regulering i en modtager?
8. Tegningen viser spændingen E og strømmen I for en antenne - hvilken?


9. En antenne er i resonans på den frekvens, som senderen er indstillet til. Hvad sker der med antennens impedans, hvis der sendes på en lidt højere frekvens?
10. Hvilket af ionosfærens ioniserede lag vil kunne reflektere signaler med en frekvens på ca. 14 MHz?
11. Tegningen viser en spændingsdeler (R1/R2), hvor spændingen over modstanden R2 måles med et multimeter (V). Hvad skal den indre modstand i multimeteret være, hvis vi skal undgå målefejl?


12. Standbølgeforhold måles med:
13. En radioamatør i nærheden af din amatørstation forstyrres på 70 cm, når du sender på 2 meter båndet. Hvad er den mest sandsynlige årsag?
14. Hvordan kan forstyrrelser i et musikanlæg afhjælpes, hvis forstyrrelserne skyldes indstråling fra en sender via anlæggets højttalerledninger?
15. Hvilken af følgende kaldesignalserier udsteder Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur bl.a. kaldesignaler i?
16. Hvad er den omtrentlige bølgelængde for frekvensbåndet 144-146 MHz?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top