Begrænset teknisk prøve 2013-04-27


1. Tegningen viser en kondensator, som er forbundet til et batteri. Imellem de to plader vil der være:


2. Hvilken enhed måler vi selvinduktion i?
3. Hvis vi sætter et antal ens spoler i serie, som ikke vekselvirker, vil den samlede reaktans blive?
4. Hvad kalder vi forholdet imellem kollektorstrøm og basisstrøm for en transistor?
5. Blokdiagrammet viser en del af en SSB-sender, som består af en balanceret modulator efterfulgt af et enkelt krystalfilter. Hvordan kan modulatoren anvendes til både LSB og USB?


6. Hvad anvendes et squelch-kredsløb til i en modtager?
7. Impedansen af en foldet dipolantenne er ?


8. Hvad er den fysiske længde af en 1/4 bølge 145 MHz GP-mobilantenne?
9. I hvilket lag i atmosfæren udbreder de fleste VHF og UHF bølger sig?
10. Hvilket af følgende forhold kan medvirke til DX på VHF/UHF. Dvs langdistanceudbredelse over horisonten?
11. De 4 modstande er ens og er hver på 20 ohm. Den samlede modstand mellem punkt A og B er da:


12. Et digitalt universalinstrument har en indre modstand på 10 Mohm.
Hvor stor en målefejl vil vi ca. se, når vi måler på det skitserede kredsløb?


13. Hvad betyder det, når man siger, at det modtagne signal "fader ud"?
14. Hvad kan årsagen være til, at vi måler 13,4 V spænding på en ekstern strømforsyning til en transceiver, når senderen er tastet, men kun måler 12,7 V ved stationen?
15. Ved identifikation af amatørradiostationen
16. Hvilke oplysninger bør fremgå af ens log?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top