Begrænset teknisk prøve 2013-06-15


1. Hvad kalder vi antallet af perioder pr. sekund af et vekselstrømssignal?
2. En dipolantenne, som er placeret lodret, udstråler et elektrisk og et magnetisk felt. Hvad kalder vi den retning, som det udstrålede elektriske felt har?
3. I moderne elektronik anvendes ofte kapacitetsdioder (varicap) til afstemning af resonanskredse. Hvad er det, som fortrinsvis bestemmer kapaciteten?
4. Hvad er den samlede kapacitet mellem punkt A og B?


5. Tegningen viser et simpelt filter. Hvad kaldes denne filtertype?


6. En frekvensmoduleret sender moduleret med 1 kHz har en HF-båndbredde på 15 kHz. Det betyder:
7. Hvor i et senderkredsløb vil vi ofte finde et krystalfilter anvendt?
8. På tegningen ser vi strøm- og spændingskurver for en kort dipolantenne. Hvor er impedansen lavest?


9. En amatør, som bor i nærheden af en vindmølle, er stærkt plaget af fading på UHF. Hvad kan det skyldes?
10. I hvilken højde over jorden ligger ionosfærens E-lag?
11. Til hvilket formål anvendes en dummy-load?
12. Tegningen viser et HF-powervisende instrument. Hvad viser instrumentet?


13. En 145 MHz amatørstation forstyrrer en TV-modtager i bånd IV + V (470 - 862 MHz). Forstyrrelsen opstår ved indstråling i TV-modtagerens antenneindgang. Hvilken filtertype vil kunne afhjælpe forstyrrelserne?
14. Hvis en TV-modtager blokeres på grund af et kraftigt HF-felt, kan det så ytre sig på anden måde end forringet billedkvalitet?
15. Hvad er årsagen til, at en amatørsender ikke må udsende 'Hi-Fi lydkvalitet' (med en LF-båndbredde på 15 kHz og et frekvenssving på 75 kHz) på 145 MHz?
16. Hvorledes er nødsignalet i telefoni opbygget?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top