Begrænset teknisk prøve 2016-06-11


1. Hvad er årsagen til, at vi måler mindre "klemspænding" end den elektromotoriske kraft på et ideelt batteri, der tilsluttes en ydre ohmsk belastning?
2. Et batteri har en elektromotorisk kraft (EMK) på 3 volt og en indre modstand på 1 ohm. Hvor stor en strøm vil der løbe, hvis batteriet kortsluttes?
3. Ensretterdioder bliver opvarmet af strømmen, der går gennem dem. Hvad er årsagen til denne opvarmning?
4. Hvad er den samlede kapacitet mellem punkt A og B?


5. En coaxialkreds har et ubelastet Q = 1000 ved frekvensen 144 MHz. Når kredsen belastes (impedanstilpasses) falder Q til det halve. Hvor stor er den belastede båndbredde ca. ved impedanstilpasning?
6. Blokdiagrammet viser en 1000 watt sender, som drives af en 1 watt styresender "S". I hvilke(t) trin kan der opstå problemer med frekvens-stabiliteten?


7. Hvordan forstærkes bedst det udsendte signal fra en 3-element 2-meter Yagi-Uda antenne i retningen med størst udstråling?
8. Hvilken antennetype har en fødeimpedans på ca. 36 ohm?
9. Hvad skyldes det, at der undertiden kan opleves UHF- og VHF-forbindelser over lange afstande ved solopgang?
10. Hvordan ændrer et frit udbredt radiosignals elektriske feltstyrke sig, når afstanden til sendeantennen stiger?
11. Standbølgeforhold måles med:
12. Hvordan kontrolleres det, at senderen arbejder inden for de tilladte frekvensbånd?
13. En radioamatør i nærheden af din amatørstation forstyrres på 70 cm, når du sender på 2 meter båndet.Hvad er den mest sandsynlige årsag?
14. Hvad forstås ved begrebet 'direkte indstråling i et apparat' i forstyrrelsesmæssig sammenhæng?
15. Hvilken af følgende kaldesignalserier udsteder Energistyrelsen bl. a. kaldesignaler i?
16. Hvad hedder "F" i det fonetiske alfabet?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top