Begrænset teknisk prøve 2016-06-26


1. To små forstærkertrin med en effektforstærkning på 6 dB serieforbindes. Hvor mange gange er den samlede forstærkning ca.?


2. Med en 1000 W telegrafisender sender vi testordet PARIS. Forholdet mellem signal og ophold er ca. 22/26. Hvad er Peak Envelope Power (p.e.p.) ca.?
3. Ofte anvendes kapacitetsdioder (varicap) til afstemning af resonanskredse. Hvad bestemmer fortrinsvis kapaciteten?
4. Tegningen viser en transistortype. Hvilken?


5. Tre kondensatorer er forbundet i serie, som figuren viser. C1 = C2 = 300 pF; C3 = 150 pF. Hvad er den resulterende kapacitet Cx af de serieforbundne kondensatorer?


6. Hvad kan en mixer ( blander ) anvendes til i en sender?
7. Hvor lang er dipolen i en Yagi-Uda antenne i båndet 1240 - 1300 MHz?
8. Hvor stor er strømmen i endepunkterne af en centerfødet halvbølge-dipol tilsluttet en 100 W sender ca.?
9. I hvilken højde over jorden ligger ionosfærens E-lag?
10. Hvilket af ionosfærens ioniserende lag vil kunne reflektere signaler med en frekvens på ca. 14 MHz?
11. Hvilket måleinstrument kan anvendes til at måle et radiosignals frekvens med?
12. Det viste kredsløb vil kunne bruges til at måle et lavfrekvens (LF)-signals...?


13. En VHF FM-sender, som ikke udsender uønskede signaler, forstyrrer en TV-modtager på alle kanaler. Dette kan skyldes:
14. Forstyrrelser af en TV-modtager fra en amatørsender ser ud til at skyldes den direkte DC-forbindelse mellem TV-modtager og dennes kabel. Hvordan brydes DC-forbindelsen til TV-modtageren uden at miste TV-signalet fra antennekablet?
15. Hvilket af følgende bånd er ikke tildelt amatørradiotjenesten:
16. Hvad er den maksimalt tilladte sendeeffekt i frekvensbåndene i 69-71 MHz frekvensområdet i forbindelse med certifikater af kategori B?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top