Begrænset teknisk prøve 2016-10-29


1. Hvad kalder vi antallet af perioder pr. sekund af et vekselstrømssignal?
2. En luftkondensator bliver ændret, så pladearealet fordobles. Hvad sker der med kapaciteten?
3. Hvad forstås ved spærrespændingen for en diode, der anvendes som ensretter i en strømforsyning?
4. Den viste kreds er en?


5. Figuren viser diagrammet for et filter. Hvilken filtertype er der tale om?


6. Hvilket filter skal anbringes i udgangen på en sender for at undgå uønsket udstråling af harmoniske?
7. Hvilken funktion har et squelch-kredsløb
8. En måling på en ikke-resonant antenne viser, at antennens fødeimpedans er kapacitiv. Hvad viser det om antennelængden?
9. En ikke-resonant antenne er meget kort i forhold til bølgelængden. Hvad er dens reaktans?
10. Hvad er fading?
11. Hvilket af ionosfærens ioniserede lag vil kunne reflektere signaler med en frekvens på ca. 14 MHz?
12. Hvordan kontrolleres det, at senderen arbejder indenfor de tilladte frekvensbånd?
13. Hvilket af følgende forhold kan være årsag til meget kraftige forstyrrelser i et musikanlæg fra en SSB-moduleret sender?
14. Hvordan afhjælpes indstråling fra en sender i et musikanlægs LF-forstærker?
15. Ordet "blot" stavet ved hjælp af det fonetiske alfabet er:
16. Hvad er den omtrentlige bølgelængde for frekvensbåndet 144-146 MHz?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top