Begrænset teknisk prøve 2017-07-27


1. Elektromagnetiske bølger udbredes med lysets hastighed i det tomme rum. Hvor stor er lysets hastighed i det tomme rum ca.?
2. Med en 1000 W telegrafisender sender vi testordet PARIS. Forholdet mellem signal og ophold er ca. 22/26. Hvad er P.E.P. ca.?
3. Hvad er måleenheden for selvinduktion?
4. Her ses diagrammet af en krystaloscillator. For at oscillatoren kan svinge, skal krystallet anbringes:


5. Tre kondensatorer er forbundet i serie, som figuren viser. C1 = C2 = 300 pF; C3 = 150 pF. Hvad er den resulterende kapacitet Cx af de serieforbundne kondensatorer?


6. Hvad forstås ved en senders udsendelse af sidebånd?
7. Tegningen viser en simpel sender. Efter VFOen er indført et trin, hvis formål er at undgå tilbagevirkning med frekvens-ustabilitet til følge. Hvad kaldes dette trin?


8. Hvilken af disse figurer viser strømfordelingen på en centerfødet halvbølge-dipol?


9. Fra toppen af en flagstang er der trukket en antennetråd på ca. 10 meter. Antennen er i resonans på 20 meter båndet og tilpasset i enden med en afstemt parallelkreds. Med et udtag på spolen tilpasses den til en 50 ohm feeder. Hvad kaldes denne antenne?
10. Hvad er fading?
11. Hvilket af følgende måleinstrumenter kan anvendes til at undersøge HF-udstrålingen fra en sende-antenne?
12. Standbølgeforhold måles med:
13. En VHF FM-sender, som ikke udsender uønskede signaler, forstyrrer en TV-modtager på alle kanaler. Dette kan skyldes:
14. En sender kan udsende uønskede signaler, herunder harmonisk udstråling. Hvad kan denne form for udstråling bevirke?
15. En radioamatør med certifikat af kategori B må benytte båndet:
16. Hvad hedder "F" i det fonetiske alfabet?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top