Begrænset teknisk prøve 2017-09-27


1. Hvordan angives enheden for elektrisk spænding?
2. En kondensator kan opbevare en elektrisk ladning. Hvad kaldes denne egenskab?
3. En lysdiode (LED, Light Emitting Diode) anvendes ofte som indikator for at vise, om et apparat er tændt. Skitsen viser en komponent i serie med dioden. Hvilken komponent?


4. Hvad er den samlede kapacitet mellem punkt A og B?


5. Hvilken af figurerne viser frekvensresponsen for et båndpas-filter?


6. Ofte efterfølges en senders udgangstrin af et pi-led. Hvilket formål tjener dette pi-led?
7. Hvor stor er strømmen i endepunkterne af en centerfødet halvbølge-dipol tilsluttet en 100 W sender ca.?
8. Hvilken antennetype har en fødeimpedans på ca. 73 ohm?
9. Når udbredelsen på VHF/UHF strækker sig langt ud over horisonten, så skyldes det ofte:
10. Hvordan ændrer et frit udbredt radiosignals elektriske feltstyre sig, når afstanden til sendeantennen stiger?
11. Hvad bruges et absorptionsmeter til ?
12. Figuren viser:


13. En 2 meter amatør-FM-sender forringer følsomheden på en nærliggende TV-modtager. Problemet er størst, når sendeantennen peger mod TV-modtagerens antenne. Hvad kan forklaringen være?
14. Hvad anvendes en dummyload til?
15. En radioamatør med certifikat af kategori B må benytte båndet:
16. Hvad er fading?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top