Begrænset teknisk prøve 2018-03-28


1. Hvor stor effekt afsættes i modstanden på figuren?


2. Hvad kalder vi antallet af perioder pr. sekund af et vekselstrømssignal?
3. Hvilken af figurerne viser diagramsymbolet for en bipolar PNP transistor?


4. To kondensatorer med en tolerance på 1 % er forbundet i parallel. Kapacitetsværdien for de to kondensatorer er henholdsvis 1 nF og 0,1 nF. Hvor stor er den samlede kapacitet ca.?


5. En coaxialkreds har et ubelastet Q = 1000 ved frekvensen 144 MHz. Når kredsen belastes (impedanstilpasses) falder Q til det halve. Hvor stor er den belastede båndbredde ca. ved impedanstilpasning?
6. Hvilken type filter er ofte anvendt i en SSB-modulator?
7. En endepunktsfødet halvbølgeantenne har ved sin resonansfrekvens:
8. En antenne er i resonans på den frekvens, som senderen er indstillet til. Hvad sker der med antennens impedans hvis der sendes på en lidt højere frekvens?
9. Hvad er fading:
10. Hvilket af ionosfærens ioniserede lag vil kunne reflektere signaler med en frekvens på ca. 14 MHz?
11. Hvorfor er der batteri i et analogt multimeter?
12. Hvsd kan årsagen være til, at et multimeter indstillet til jævnspændingsmåling viser en væsentlig mindre spænding end den rigtige spænding, når der tilsluttes et kredsløb?
13. Naboen til en radioamatør hører lyde fra sit stereoanlægs højttalere på trods af, at der er skruet helt ned for lyden. Hvad kan disse lyde skyldes?
14. Hvilket af følgende forhold kan være årsag til meget kraftige forstyrrelser i et musikanlæg fra en SSB-moduleret sender?
15. En radio-amatør med et certifikat af kategori B må benytte båndet:
16. Hvilken af følgende kaldesignalserier udsteder Energistyrelsen bl.a. kaldesignaler i?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top