Begrænset teknisk prøve 2018-05-15


1. Figuren viser, hvordan strømstyrken A varierer som en funktion af tiden t. Hvad er betegnelsen for det viste signals kurveform?


2. Hvad kaldes den maksimale strøm, som en spændingskilde kan afgive?
3. Kapaciteten for en kondensator med luftisolation afhænger af?
4. Hvad er måleenheden for selvinduktion?
5. Vi skal bruge en vekselspænding på 18 volt. Vil det være muligt at serieforbinde to ens transformatorer med 110 volt primærviklinger og 9 volt sekundærviklinger?
6. Hvilken funktion har begrænseren i en modtager?
7. Hvad kaldes en FM-moduleret senders største frekvensafvigelse fra centerfrekvensen?
8. Impedansen "Zo" af en foldet halvbølge-dipol er?


9. Når udbredelsen på VHF/UHF strækker sig langt ud over horisonten, så skyldes det ofte:
10. Hvad er årsagen til, at en amatørsender ikke må udsende 'Hi-Fi-lydkvalitet' (med en LF-båndbredde på 15 kHz og et frekvenssving på 75 kHz) på 145 MHz?
11. Et drejespoleinstrument med fuldt udslag for 1 mA og indre modstand på 100 ohm skal forsynes med en parallelmodstand for at vise udslag for 1 A. Hvor stor skal parallelmodstanden være?
12. Diagrammet viser et drejespoleinstrument indsat i en brokobling bestående af fire dioder samt en formodstand. Hvilken type instrument viser diagrammet?


13. Hvilke problemer kan parasitsvingninger i en sender give?
14. En sender kan udsende uønskede signaler, herunder harmonisk udstråling. Hvad kan denne form for udstråling bevirke?
15. Hvad er den maksimalt tilladte sendeeffekt i frekvensbåndene i 69-71 MHz frekvensområdet i forbindelse med certifikat af kategori B?
16. Hvad er en amatørradiostation beregnet til?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top