Begrænset teknisk prøve 2018-09-30


1. Vi måler en vekselstrøms frekvens i enheden hertz (Hz). Hvad er definitionen på denne enhed?
2. Hvad forstås ved spærrespændingen for en diode, der anvendes som ensretter i en strømforsyning?
3. Tegningen viser en transistortype. Hvilken?


4. I en serieforbindelse af en spole med selvinduktionen 1 henry og en modstand på 0,1 ohm løber en konstant jævnspænding på 1 ampere. Hvad er spændingsfaldet over serieforbindelsen?
5. En modstand på 5 ohm forbindes parallelt med en modstand på 500 ohm. Hvad er den samlede modstand for denne parallelforbindelse?
6. Hvorledes virker et Pi-filter i et senderudgangstrin?
7. Blokdiagrammet viser en del af en SSB-sender, som består af en balanceret modulator efterfulgt af et filter til at udsøge USB (øvre sidebånd)/ LSB (nedre sidebånd). Hvilken type filter bruges til udvælgelsen?


8. På tegningen er skitseret strøm- (I) og spændingskurver (E) samt fødning for en dipolantenne. Hvilken slags dipolantenne er der tale om?


9. En ikke-resonant antenne er meget kort i forhold til bølgelængden. Hvad er dens reaktans?
10. Hvad er fading?
11. Hvad skyldes det, at der undertiden kan opleves UHF- og VHF-forbindelser over lange afstande ved solopgang?
12. Hvordan kan en senders spidseffekt (p.e.p.) måles?
13. En 2-meter amatør-radiosender forstyrrer i 70-cm båndet. Hvad kan det skyldes?
14. En 2 meter amatør-FM-sender forringer følsomheden på en nærliggende tv-modtager. Problemet er størst, når sendeantennen peger mod tv-modtagerens antenne. Hvad kan forklaringen være?
15. Hvilket af følgende bånd er ikke tildelt amatørradiotjenesten?
16. En radio-amatør med et certifikat af kategori B må benytte båndet?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top