Begrænset teknisk prøve 2019-04-04


1. Hvad er den omtrentlige bølgelængde i amatørradio-båndet 1240-1300 MHz?
2. Hvad kalder vi antallet af perioder pr. sekund af et vekselstrømssignal?
3. Hvilken enhed måler man kapacitet i?
4. En spole med selvinduktionen L har ved frekvensen f en vekselstrømsmodstand, som vi kalder:
5. Hvad er formålet med et pi-filter i en senders udgang?
6. I en serieforbindelse af en spole med selvinduktionen 1 henry og en modstand på 0,1 ohm løber en konstant jævnstrøm på 1 ampere. Hvad er spændingsfaldet over serieforbindelsen?
7. Hvilken af nedennævnte dele indgår ikke i en sender?
8. Hvor lang er dipolen i en Yagi-Uda antenne i båndet 1240-1300 MHz?
9. Hvad er impedansen i fødepunktet af en midtpunktsfødet frit ophængt halvbølge-dipolantenne?
10. Hvordan ændrer et frit udbredt radiosignals elektriske feltstyrke sig, når afstanden til sendeantennen stiger?
11. Figuren viser:


12. Hvad er den mekaniske fjeders opgave i et drejespoleinstrument?
13. En sender kan udsende uønskede signaler, herunder harmonisk stråling. Hvad kan denne form for udstråling bevirke?
14. Hvilket af følgende forhold kan være årsag til meget kraftige forstyrrelser i et musikanlæg fra en SSB-moduleret sender?
15. Hvad er formålet med det fonetiske alfabet?
16. Hvad er en amatørradiostation beregnet til?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top