Begrænset teknisk prøve 2019-04-09


1. Hvad kaldes et materiale, som ikke kan lede strøm?
2. På tegningen er vist en grafisk fremstilling af en strøm. Hvad kaldes kurveformen for denne strøm?


3. En kondensator kan opbevare elektrisk ladning. Hvad kaldes denne egenskab?
4. I hvilket af følgende kredsløb anvendes en spændingsafhængig kapacitet (varicap) diode?
5. Tegningen viser et simpelt filter. Hvad kaldes denne filtertype?


6. Hvad kaldes et filter, som anvendes til at udelukke et bestemt begrænset frekvensområde?
7. Hvad kaldes det første trin i en typisk amatørradiomodtager?
8. Det viste principdiagram består af en mixer (blander), der tilføres et modulationssignal (LF) og et højfrekvenssignal (HF) efterfulgt af et filter. Hvilken funktion har det samlede principdiagram?


9. En måling på en ikke-resonant antenne viser, at antennens fødeimpedans er kapacitiv. Hvad viser det om antennelængden?
10. Når udbredelsen på VHF/UHF strækker sig langt ud over horisonten, så skyldes det ofte?
11. Hvad skyldes det, at der undertiden kan opleves UHF- og VHF-forbindelser over lange afstande ved solopgang?
12. Hvorfor er der batteri i et analogt multimeter?
13. En 2-meter amatør-radiosender forstyrrer i 70-cm båndet. Hvad kan det skyldes?
14. Hvad kan kraftige uønskede signaler på en modtagers indgang medføre?
15. Hvilket frekvensbånd er der tale om, når man taler om 2 meter amatørradiobåndet, hvor bølgelængden er ca. 2 meter?
16. Hvad er den omtrentlige bølgelængde for frekvensbåndet 144-146 MHz?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top