Begrænset teknisk prøve 2019-11-30


1. Hvordan måles et batteris elektromotoriske kraft EMK?
2. Hvad forstås ved "antal perioder pr. sekund" for en periodisk vekselspænding?
3. Hvilken enhed måler vi selvinduktion i?
4. Hvilket bogstav bruger vi for enheden Farad?
5. Hvad er den samlede kapacitet mellem punkt A og B?


6. En svingningskreds afstemt til 7 MHz har en godhed Q på 70. Hvor stor er svingningskredsens 3 dB båndbredde?
7. Hvilket signal anvendes som input til squelch-kredsløbet i en FM/PM-modtager?
8. Hvilken type filter er ofte anvendt i en SSB-modulator?
9. Med hvilken polarisation udbredes radiobølgerne fra en frit anbragt kvartbølge vertikal antenne (ground plane, GP)?
10. Hvilket af ionosfærens ioniserede lag vil kunne reflektere signaler med en frekvens på ca. 14 MHz?
11. Figuren viser principdiagrammet af:


12. Hvordan kan en senders spidseffekt (p.e.p.) måles?
13. Hvad forstås ved forstyrrelser, som skyldes udstråling af harmoniske signaler fra en sender?
14. Hvilket af følgende forhold kan være årsag til meget kraftige forstyrrelser i et musikanlæg fra en SSB-moduleret sender?
15. Hvad er den maksimalt tilladte sendeeffekt i frekvensbåndene i 69-71 MHz frekvensområdet i forbindelse med certifikat af kategori B?
16. Hvilket af nedenstående frekvensområder er allokeret til amatørradiotjenesten i Danmark?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top