Begrænset teknisk prøve 2020-05-23


1. Når der er spændingsfald over en ledning, som der løber strøm i, så skyldes det?
2. Over to serieforbundne modstande måles samme spænding over hver af dem. Hvad kan man sige om de to modstande?
3. Hvad skyldes spændingsfaldet i en leder, hvor der løber en konstant strøm?
4. Hvor stor effekt afsættes der i en modstand på 10 ohm, når spændingsfaldet over modstanden er 10 volt?
5. En svingningskreds, afstemt til 7 MHz, har en godhed Q på 70. Hvor stor er svingningskredsens 3 dB båndbredde?
6. En modstand på 5 ohm parallelforbindes med en modstand på 500 ohm. Hvad er den samlede modstand for denne parallelforbindelse?
7. Hvilket filter skal anbringes i udgangen på en sender for at undgå uønsket udstråling af harmoniske?
8. En endepunktsfødet halvbølgeantenne har ved sin resonansfrekvens?
9. En ikke-resonant antenne er meget kort i forhold til bølgelængden. Hvad er dens reaktans?
10. Hvilket af følgende forhold kan medvirke til langdistanceudbredelse over horisonten på VHF/UHF?
11. Hvad bruges et absorptionsmeter til?
12. Hvordan kontrolleres det, at en sender arbejder indenfor de tilladte frekvensbånd?
13. En radioamatør i nærheden af din amatørstation forstyrres på 70 cm, når du sender på 2 meter båndet. Hvad er den mest sandsynlige årsag?
14. Naboen til en radioamatør hører lyde fra sit stereoanlægs højttalere på trods af, at der er skruet helt ned for lyden. Hvad kan disse lyde skyldes?
15. Hvilken af følgende kaldesignalserier udsteder Energistyrelsen bl.a. kaldesignaler i?
16. Hvilket af nedenstående frekvensområder er allokeret til amatørradiotjenesten i Danmark?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top