Begrænset teknisk prøve 2020-08-16


1. Når strømmen, som løber i en ledning, ikke ændrer retning, kalder vi den?
2. En 1 watts modstand på 1 ohm kan tåle?
3. Kapaciteten for en kondensator med luftisolation afhænger af?
4. En kondensator kan opbevare elektrisk ladning. Hvad kaldes denne egenskab?
5. Figuren viser diagrammet af en krystaloscillator. For at oscillatoren kan svinge, skal krystallet anbringes:


6. Figuren viser diagrammet for et filter. Hvilken filtertype er der tale om?


7. Hvilken egenskab er særlig vigtig for en SSB-modtager?
8. Hvor stor er strømmen i endepunkterne af en centerfødet halvbølge-dipol tilsluttet en 100 W sender ca.?
9. Hvad er en karakteristisk egenskab ved en foldet halvbølge-dipol?
10. Hvilket af ionosfærens ioniserede lag vil kunne reflektere signaler med en frekvens på ca. 14 MHz?
11. Diagrammet viser et drejespoleinstrument indsat i en brokobling bestående af fire dioder samt en formodstand. Hvilken type instrument viser diagrammet?


12. Standbølgeforhold måles med:
13. Hvad forstås ved begrebet 'direkte indståling i et apparat' i forstyrrelsesmæssig sammenhæng?
14. Hvordan afhjælpes indstråling fra en sender i et musikanlægs LF-forstærker?
15. Ordet "blot" stavet ved hjælp af det fonetiske alfabet er:
16. Hvad er formålet med det fonetiske alfabet?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top