Begrænset teknisk prøve 2021-04-17-hold1


1. Tegningen viser et AM-moduleret signal med bærebølge og to sidebånd. Hvad bestemmer afstanden til de to sidebånd?


2. Hvad kaldes formlen "spænding = strøm x modstand"?
3. En modstand kan være forsynet med farveringe. Hvad viser farveringene?
4. Kapaciteten for en kondensator med luftisolation afhænger af?
5. En resonanskreds, afstemt på 144 MHz, har en selvinduktion med en tabsmodstand på ca 500 mohm, impedansen af selvinduktionen er ca. 50 ohm ved resonans. Hvor stor er kredsens Q-faktor, hvis vi ser bort fra tab i kapaciteten?
6. Tegningen viser blokdiagrammet for bl.a. 2. blandingstrin i en dobbelt superheterodynmodtager. 1. mellemfrekvens ligger på 10,7 MHz. Hvad kaldes blokken mærket "? 10,245 MHz"?


7. Tegningen viser en simpel sender. Efter VFOen er indført et trin, hvis formål er at undgå tilbagevirkning med frekvens-ustabilitet til følge. Hvad kaldes dette trin?


8. På tegningen er skitseret strøm- (I) og spændingskurver (E) samt fødning for en dipolantenne. Hvilken slags dipolantenne er der tale om?


9. Hvordan forøges det udsendte signal bedst muligt fra en 3-element 2-meter Yagi-antenne i retningen med størst udstråling?
10. I hvilken højde over jorden ligger atmosfærene E-lag?
11. Hvorfor er der et batteri i et analogt multimeter?
12. Diagrammet viser et drejespoleinstrument indsat i en brokobling bestående af fire dioder samt en formodstand. Hvilken type instrument viser diagrammet?


13. En 2-meter amatør-radiosender forstyrrer i 70 cm-båndet. Hvad kan det skyldes?
14. En 145 MHz amatørsender forstyrrer en TV-modtager i UHF-båndet (470-862 MHz). Forstyrrelsen opstår ved indstråling via TV-modtagerens antenneindgang. Hvilken filtertype vil kunne afhjælpe forstyrrelserne?
15. En radio-amatør med et certifikat af kategori B må benytte båndet:
16. Ordet "blot" stavet ved hjælp af det fonetiske alfabet er:
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top