Begrænset teknisk prøve 2021-04-17-hold2


1. Hvilket af disse materialer er mest velegnet til at lede strømmen?
2. Hvilket bogstav anvendes til at betegne enheden for selvinduktion?
3. Tegningen viser diagramsymbolet for en diode. Hvad kaldes de to elektroder normalt?


4. Hvis vi sætter et antal ens spoler i serie, som ikke vekselvirker, vil den samlede reaktans blive?
5. Tegningen viser et filter. Hvilken filter-type er dette?


6. En enkelt superheterodynmodtager består af følgende kredsløb: Oscillator, mellemfrekvensforstærker, detektor, lavfrekvensforstærker samt et kredsløb mærket med "?". Hvad kaldes dette kredsløb?


7. Hvilken funktion har en mixer (blander)?
8. Hvad er en karakteristisk egenskab ved en foldet halvbølge-dipol?
9. Hvor stor er omkredsen af en foldet halvbølge-dipolantenne?
10. Når udbredelsen på VHF/UHF strækker sig langt ud over horisonten, så skyldes det ofte:
11. Hvordan kan en senders spidseffekt (p.e.p.) måles?
12. Hvad kan man måle med et drejespoleinstrument?
13. En 2 meter amatør-FM-sender forringer følsomheden på en nærliggende TV-modtager. Problemet er størst, når sendeantennen peger mod TV-modtagerens antenne. Hvad kan forklaringen være?
14. Hvordan kan forstyrrelser i et musikanlæg afhjælpes, hvis forstyrrelserne skyldes indstråling fra en sender via anlæggets højttalerledninger?
15. Hvad er en amatørradiostation beregnet til?
16. Hvilket frekvensbånd er der tale om, når man taler om 2 meter amatørradiobåndet, hvor bølgelængden er ca. 2 meter?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top