Begrænset teknisk prøve 2021-05-29


1. En dipolantenne udsender radiobølger, hvor det elektriske felt har en bestemt retning. Hvilken egenskab beskriver det elektriske felts retning?
2. Hvilken figur viser diagramsymbolet for en bipolær PNP transistor?


3. To kondensatorer med en tolerance på 1% er forbundet i parallel. Kapacitetsværdien for de to kondensatorer er henholdsvis 1 nF og 0,1 nF. Hvor stor er den samlede kapacitet ca.?


4. Hvad er den samlede modstand mellem punkt A og B?


5. Hvad er formålet med et pi-filter i en senders udgang?
6. Hvilket formål har AGC-regulering i en modtager?
7. Buffertrin anvendes ikke alene som isolationstrin efter en VFO, men også andre steder i kæden af trin i et sendekredsløb.
8. Hvor lang er dipolen i en Yagi-Uda antenne i båndet 1240-1300 MHz?
9. Hvad er fading?
10. Hvad skyldes det, at der undertiden kan opleves UHF- og VHF-forbindelser over lange afstande ved solopgang?
11. Hvad kan man måle med et drejespoleinstrument?
12. Hvordan kontrolleres det, at senderen arbejder indenfor de tilladte frekvensbånd?
13. Hvad anvendes en dummy load til?
14. Hvad kan kraftige uønskede signaler på en modtagers indgang medføre?
15. Hvad er en amatørradiostation beregnet til?
16. Hvilket frekvensbånd er der tale om, når man taler om 70 centimeter amatørradiobåndet, hvor bølgelængden er ca. 69 centimeter?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top