Begrænset teknisk prøve 2021-06-01


1. Hvilket bogstav bruger vi til at betegne enheden for elektrisk strøm?
2. Hvis strømmen gennem en modstand øges til det dobbelte samtidig med, at modstandens værdi øges til det dobbelte, vil spændingsfaldet være?
3. Hvilken enhed måler vi selvinduktion i?
4. Tegningen viser diagramsymbolet for en diode. Hvad kaldes de to elektroder normalt?


5. Tre kondensatorer er forbundet i parallel, som figuren viser. C1 = C2 = 1 nF; C3 = 0,5 nF. Hvad er den resulterende kapacitet Cx af de parallelforbundne kondensatorer?


6. Tegningen viser blokdiagrammet for en superheterodynmodtager. Hvad er funktionen af blokken markeret med spørgsmålstegn?


7. Hvor i en sender vil vi ofte finde et krystalfilter anvendt?
8. Hvilken af figurerne viser strømfordelingen på en centerfødet halvbølge-dipol?


9. Hvad er fading?
10. Hvad skyldes det, at der undertiden kan opleves UHF- og VHF-forbindelser over lange afstande ved solopgang?
11. Hvordan kan en senders spidseffekt (p.e.p.) måles?
12. Hvilke målinger anvendes en reflektometerbro (SWR-meter) til?
13. En 2 meter amatør-FM-sender forringer følsomheden på en nærliggende TV-modtager. Problemet er størst, når sendeantennen peger mod TV-modtagerens antenne. Hvad kan forklaringen være?
14. En sender kan udsende uønskede signaler, herunder harmonisk stråling. Hvad kan denne form for udstråling bevirke?
15. Hvad er årsagen til, at en amatørsender ikke må udsende 'Hi-Fi-lydkvalitet' (med en LF-båndbredde på 15 kHz og et frekvenssving på 75 kHz) på 145 MHz?
16. Hvad hedder "F" i det fonetiske alfabet?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top