Begrænset teknisk prøve 2021-08-21


1. Et batteri har en elektromotorisk kraft (EMK) på 3 volt og en indre modstand på 1 ohm. Hvor stor en strøm vil der løbe, hvis batteriet kortsluttes?
2. Hvad kaldes de stoffer, der på den ene side leder elektricitet dårligt, men på den anden side ikke kan betegnes som isolatorer?
3. Hvorfor anvendes ofte et materiale som f.eks. glimmer, papir, plast eller keramik som isolation mellem kondensatorpladerne i en kondensator?
4. En spole har en selvinduktion på 100 mH. Hvor stor er dens reaktans X ved en frekvens på 1000 Hz?
5. Blokdiagrammet viser LF-kredsløbet i en amatørmodtager med et filter på LF-niveau. Hvad type filter er der tale om?


6. Hvor stor er strømmen gennem de to modstande?


7. Hvilken af de fire byggeblokke i det viste blokdiagram har særlig betydning for frekvensstabiliteten?


8. Hvad kaldes en modtager, hvori der anvendes både en 1. og en 2. mellemfrekvens?
9. Hvilken antennetype har en fødeimpedans på ca. 36 ohm?
10. Hvilket af følgende forhold kan medvirke til langdistanceudbredelse over horisonten på VHF/UHF?
11. Hvordan ændrer et frit udbredt radiosignals elektriske feltstyrke sig, når afstanden til sendeantennen stiger?
12. Det viste kredsløb vil kunne bruges til at måle et lavfrekvens(LF)-signals...?


13. En VHF FM-sender, som ikke udsender uønskede signaler, forstyrrer en TV-modtager på alle kanaler. Dette kan skyldes:
14. En radioamatør i nærheden af din amatørstation forstyrres på 70 cm, når du sender på 2 meter båndet. Hvad er den mest sandsynlige årsag?
15. Hvilken af følgende kaldesignalserier udsteder Energistyrelsen bl.a. kaldesignaler i?
16. Hvilket frekvensbånd er der tale om, når man taler om 70 centimeter amatørradiobåndet, hvor bølgelængden er ca. 69 centimeter?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top