Begrænset teknisk prøve 2021-11-27


1. Hvad er den omtrentlige bølgelængde i amatørradio-båndet 1240-1300 MHz?
2. En FM-sender afgiver en middel udgangseffekt på 10 watt, når den sender. Hvor stor er senderens spidseffekt (p.e.p.)?
3. Hvilken af nedenstående figurer viser diagramsymbolet for en bipolær PNP transistor?


4. I hvilket af følgende kredsløb anvendes en spændingsafhængig (varicap) diode?
5. En coaxialkreds har et ubelastet Q = 1000 ved frekvensen 144 MHz. Når kredsen belastes (impedanstilpasses) falder Q til det halve. Hvor stor er den belastede båndbredde ca. ved impedanstilpasning?
6. 2 kondensatorer på henholdsvis 5 uF og 15 uF forbindes parallelt. Hvad er den samlede kapacitet for denne parallelkobling?
7. Hvor mange mellemfrekvenser er der i en dobbelt-superheterodyn modtager?
8. Et signal fra en sender på frekvensen 28,2 MHz ønskes blandet (mixet) med et signal på en fast frekvens, så udgangssignalet bliver 144,2 MHz. Hvilken frekvens skal signalet på den faste frekvens have?
9. Hvor stor er omkredsen af en foldet halvbølge-antenne?
10. I hvilken højde over jorden ligger atmosfærens E-lag?
11. Hvilket af ionosfærens ioniserede lag vil kunne reflektere signaler med en frekvens på ca. 14 MHz?
12. Standbølgeforholdet måles med:
13. En 145 MHz amatørsender forstyrrer en tv-modtager i UHF-båndet (470-862 MHz). Forstyrrelsen opstår ved indstråling via tv-modtagerens antenneindgang. Hvilken filtertype vil kunne afhjælpe forstyrrelserne?
14. Hvorfor indsætter man et lavpasfilter mellem senderens antennetilslutning og antennesystemet?
15. Hvad er den maksimalt tilladte sendeeffekt i frekvensbåndene i 69-71 MHz frekvensområdet i forbindelse med certifikater af kategori B?
16. Hvad er årsagen til, at en amatørsender ikke må udsende 'Hi-Fi-lydkvalitet' (med en LF-båndbredde på 15 kHz og et frekvenssving på 75 kHz) på 145 MHz?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top