Begrænset teknisk prøve 2022-01-22


1. Tegningen viser to sinusstrømme, forskudt "dt" tidsmæssigt. Hvad kaldes denne forskel?


2. Vi har en 12 V strømforsyning, men har brug for en stabil spænding på ca. 5 V. Belastningen kan variere, men er kun få mA. Hvilken halvlederkomponent ville det være naturligt at anvende?
3. Hvilket bogstav bruger vi for enheden Farad?
4. Figuren viser diagrammet for et filter. Hvilken filtertype er der tale om?


5. Hvorfor anvendes krystalstyring i en oscillator?
6. Hvad kaldes første trin i en typisk amatørradiomodtager?
7. Hvordan kan frekvensmodulation (FM) frembringes i en sender?
8. På tegningen er skitseret strørm- (I) og spændingskurver (E) samt fødning for en dipolantenne. Hvilken slags dipolantenne er der tale om?


9. Hvordan forøges det udsendte signal bedst muligt fra en 3-element 2-meter Yagi-antenne i retningen med størst udstråling?
10. Når udbredelsen på VHF/UHF strækker sig langt ud over horisonten, så skyldes det ofte:
11. Tegningen viser en spændingsdeler (R1/R2), hvor spændingen over modstanden R2 måles med et multimeter (V). Hvad skal den indre modstand i multimeteret være, hvis vi skal undgå målefejl?


12. Det viste kredsløb vil kunne bruges til at måle et lavfrekvens (LF)-signals...?


13. En radioamatør i nærheden af din amatørstation forstyrres på 70 cm, når du sender på 2 meter båndet. Hvad er den mest sandsynlige årsag?
14. En sender kan udsende uønskede signaler, herunder harmonisk udstråling. Hvad kan denne form for udstråling bevirke?
15. Hvilken af følgende bånd er ikke tildelt amatørradiotjenesten:
16. Hvad er den maksimalt tilladte sendeeffekt i frekvensbåndene i 69-71 MHz frekvensområdet i forbindelse med certifikat af Kategori B?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top