Begrænset teknisk prøve 2022-05-19


1. Hvilket af disse materialer er mest velegnet til at lede strømmen?
2. Hvad er årsagen til, at vi måler en mindre "klemspænding" end den elektromotoriske kraft på et ikke-ideelt batteri, der tilsluttes en ydre ohmsk modstand?
3. Hvilken enhed måler man kapacitet i?
4. En spole med selvinduktionen "L" har ved frekvensen "f" en vekselstrømsmodstand, som vi kalder:
5. Hvad er spændingen mellem punkt A og 0 V?


6. En frekvensmoduleret sender moduleret med 1 kHz har en HF-båndbredde på 15 kHz. Det betyder:
7. Tegningen viser en simpel sender. Efter VFOen er indført et trin, hvis formål er at undgå tilbagevirkning med frekvens-ustabilitet til følge. Hvad kaldes dette trin?


8. Tegningen viser spændingen E og strømmen I for en antenne - hvilken?


9. Med hvilken polarisation udbredes radiobølgerne fra en frit anbragt kvartbølge vertikal antenne (ground plane, GP)?
10. I hvilken højde over jorden ligger ionosfærens E-lag?
11. Hvilket af ionosfærens ioniserede lag vil kunne reflektere signaler med en frekvens på ca. 14 MHz?
12. Hvorfor er der batteri i et analogt multimeter?
13. En 2-meter amatør-radiosender forstyrrer i 70 cm-båndet. Hvad kan det skyldes?
14. En sender kan udsende uønskede signaler, herunder harmonisk udstråling. Hvad kan denne form for udstråling bevirke?
15. Hvorledes er nødsignalet i telefoni opbygget?
16. Hvad er en amatørradiostation beregnet til?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top