Begrænset teknisk prøve 2014-12-11


1. Hvor stor effekt afsættes i modstanden på figuren?


2. Når strømmen, som løber i en ledning, ikke ændrer retning, kalder vi den?
3. Hvad skyldes spændingsfaldet i en leder, hvor der løber en konstant strøm?
4. Hvorfor anvendes ofte et materiale som f.eks. glimmer, papir, plast eller keramik som isolation mellem kondensatorpladerne i en kondensator?
5. Hvis vi sætter et antal ens spoler i serie, som ikke vekselvirker, vil den samlede reaktans blive?
6. Et filter er opbygget, så alle frekvenser under 10 kHz og alle over 20 kHz dæmpes, hvorimod frekvenser mellem 10 - 20 kHz overføres næsten udæmpet. Hvad kaldes denne filtertype?
7. Tegningen viser blokdiagrammet for bl.a. 2. blandingstrin i en dobbelt superheterodynmodtager. Den 1. mellemfrekvens ligger på 10,7 MHz. Hvad kaldes blokken mærket "?" og 10,245 MHz?


8. Hvor lang er dipolen i en Yagi-Uda antenne i båndet 1240 - 1300 MHz?
9. Fra toppen af en flagstang er der trukket en antennetråd på ca. 10 meter. Antennen er i resonans på 20 meter båndet og tilpasset i enden med en afstemt parallelkreds. Med et udtag på spolen tilpasses den til en 50 ohm feeder.
Hvad kaldes denne antenne?
10. Hvordan ændres et radiosignals elektriske feltstyrke sig, når afstanden til sendeantennen stiger?
11. Figuren viser principdiagrammet for:


12. Hvilken egenskab er vigtig for et multimeter, når der skal måles jævnspænding over en modstand i et elektrisk kredsløb?
13. En radioamatør i nærheden af din amatørstation forstyrres på 70 cm, når du sender på 2 meter båndet.
Hvad er den mest sandsynlige årsag?
14. Forstyrrelser af en TV-modtager fra en amatørsender ser ud til at skyldes den direkte DC-forbindelse mellem TV-modtager og dennes antennekabel.
Hvordan afbrydes DC-forbindelsen til TV-modtageren uden at miste TV-signalet fra antennekablet?
15. Hvilket af følgende bånd er ikke tildelt amatørradiotjenesten?
16. Hvad er formålet med det fonetiske alfabet?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top