Begrænset teknisk prøve 2015-01-24


1. Hvad kaldes et materiale, som ikke kan lede strøm?
2. En dipolantenne udsender radiobølger, hvor det elektriske felt har en bestemt retning.
Hvilken egenskab beskriver det elektriske felts retning?
3. Kapaciteten af en kondensator med luftisolation afhænger af?
4. En luftkondensator bliver ændret, så pladearealet fordobles. Hvad sker der med kapaciteten?
5. Tegningen viser et simpelt filter. Hvad kaldes denne filtertype?


6. Hvilken af disse figurer viser frekvensresponsen for et båndpas-filter?


7. Hvad bruges et S-meter på en modtager til?
8. Ved hvilken modulationsform anvendes et begrænsertrin i en modtagers mellemfrekvensforstærker?
9. Hvad er en karakteristisk egenskab ved en foldet halvbølge-dipol?
10. Hvordan ændrer et radiosignals elektriske feltstyrke sig, når afstanden til sendeantennen stiger?
11. Figuren viser principdiagrammet af                 (se løsningen på opgaven)


12. Figuren viser         (se løsningen på opgaven) 


13. En 50 MHz sender forstyrrer i FM-radiofonibåndet (87,5 - 108 MHz). Hvad kan dette skyldes?
14. Hvilke problemer kan parasitsvingninger i en sender give?
15. En radio-amatør med certifikat B må benytte båndet:
16. Hvad betyder det, når man fonetisk anvender ordene "Golf" og "India"?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top