Begrænset teknisk prøve 2016-04-18


1. Tegningen viser en grafisk fremstilling af strømmen "I" som funktion af tiden "t". Vi bruger en særlig betegnelse for værdien "I" til et bestemt tidspunkt "t". Hvilken betegnelse?


2. En FM sender afgiver en middel udgangseffekt på 10 watt, når den sender. Hvor stor er senderens spidseffekt (p.e.p.)?
3. Hvorfor anvendes ofte et materiale som f.eks. glimmer, papir, plast, eller keramik som isolation mellem kondensatorpladerne i en kondensator?
4. Hvilket bogstav bruger vi for enheden Farad?
5. Tegningen viser et filter. Hvad kaldes denne filter-type?


6. Hvad bruges et S-meter på en modtager til?
7. En endepunktsfødet halvbølgeantenne har ved sin resonansfrekvens:
8. Hvad er en karakteristisk egenskab ved en foldet halvbølge-dipol?
9. Hvad skyldes det, at der undertiden kan opleves UHF- og VHF-forbindelser over lange afstande ved solopgang?
10. Hvordan ændrer et frit udbredt radiosignals elektriske feltstyrke sig, når afstanden til sendeantennen stiger?
11. Hvordan kan en senders spidseffekt (p.e.p.) måles?
12. Hvilket måleinstrument kan anvendes til at måle et radiosignals frekvens med?
13. Hvad kan kraftige uønskede signaler på en modtagers indgang medføre?
14. Hvordan afhjælpes indstråling fra en sender i et musikanlægs LF-forstærker?
15. Definitionen på amatør(radio)tjenesten findes i punkt 1.56 i det internationale radioreglement. Af definitionen fremgår det, at formålet med tjenesten bl.a. er,
16. Hvad er årsagen til, at en amatørsender ikke må udsende "Hi-Fi lydkvalitet" (med en LF-båndbredde på 15 kHz og et frekvenssving på 75 kHz) på 145 MHz?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top