Begrænset teknisk prøve 2016-08-06


1. En radioamatør har to sendere, en UHF- og en VHF-sender. Fra hvilken af de to senderes antenner udbredes radiobølgerne hurtigst?
2. Hvilket bogstav bruger vi til at betegne enheden for elektrisk strøm?
3. Modstanden i en leder afhænger af?
4. Hvad forstås ved spærrespændingen for en diode, der anvendes som ensretter i en strømforsyning?
5. Blokdiagrammet viser LF-kredsløbet i en amatørmodtager med et filter på LF-niveau. Hvad type filter er der tale om?


6. Hvad kaldes det første trin i en amatørradiomodtager?
7. Hvilken type filter er nedenstående Pi-led?


8. Hvilken af nedenstående figurer viser strømfordelingen på en centerfødet halvbølge-dipol?


9. Med hvilken polarisation udbredes radiobølgerne fra en frit anbragt kvartbølge vertikal antenne (ground plane, GP)?
10. Hvilket af følgende forhold kan medvirke til langdistanceudbredelse over horisonten på VHF/UHF?
11. Hvilket af ionosfærens ioniserende lag vil kunne reflektere signaler fra en frekvens på ca. 14 MHz?
12. Figuren viser:


13. Hvad kan være årsag til parasitsvingninger (selvsving på andre frekvenser end sendefrekvensen) i en senders udgangstrin?
14. Et musikanlæg bliver forstyrret af et højfrekvenssignal, der opfanges af højttalerledningerne. Hvordan kan dette afhjælpes?
15. Hvilket af følgende bånd er ikke tildelt amatørradiotjenesten:
16. En radioamatør med et certifikat af kategori B må benytte båndet:
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top