Begrænset teknisk prøve 2019-09-22


1. Hvad er årsagen til, at vi måler en mindre "klemspænding" end den elektromotoriske kraft på et ikke-ideelt batteri, der tilsluttes en ydre ohmsk belastning?
2. Hvad kaldes de stoffer, der på den ene side leder elektricitet dårligt, men på den anden side ikke kan betegnes som isolatorer?
3. Tegningen viser diagramsymbolet for en diode. Hvad kaldes de to elektroder normalt?


4. Over en modstand på 500 ohm måles en spænding på 10 volt. Hvor stor er strømmen, der løber igennem modstanden?
5. Hvad er den samlede modstand mellem punkt A og B?


6. Hvad kaldes et filter, der dæmper et smalt frekvensområde, men lader andre frekvenser over og under dette frekvensområde passere?
7. I hvilken funktionsblok kan man indføre FM-modulation i en sender?
8. Impedansen "Zo" af en foldet halvbølge-dipolantenne er?


9. En ikke-resonant antenne er meget kort i forhold til bølgelængden. Hvad er dens reaktans?
10. I hvilken højde over jorden ligger ionosfærens E-lag?
11. Figuren viser principdiagrammet af:


12. En enkelt superheterodynmodtager består af følgende kredsløb: Oscillator, mellemfrekvensforstærker, detektor, lavfrekvensforstærker samt et kredsløb mærket med "?". Hvad kaldes dette kredsløb?


13. Hvilke problemer kan parasitsvingninger i en sender give?
14. Et musikanlæg bliver forstyrret af et højfrekvenssignal, der opfanges af højttalerledningerne. Hvordan kan dette afhjælpes?
15. Hvad hedder "F" i det fonetiske alfabet?
16. Hvad betyder det, når man fonetisk anvender ordene "Golf" og "India"?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top