Elektronikkens grundbegreber


1. Hvilke af disse stoffer er en halvleder?

a) Sølv
b) Plastic
c) Silicium
d) Kobber
2. En metaltråd på 1 m længde har modstanden ½ ohm. Hvor mange meter metaltråd 
skal bruges for at fremstille en modstand på 3 ohm?

a) 3 m 
b) 0,5 m
c) 6 m
d) 1,5 m

3. Hvordan beregnes den elektriske effekt P?

formler

a) Formel 1
b) Formel 2
c) Formel 3
d) Formel 4
4. Hvad forstås ved et batteris indre modstand?

a) Et batteris gennemsnitlige levetid
b) En modstand i serie med en perfekt spændingskilde
c) Den maksimale strøm, som et batteri kan afgive
d) Sidste salgsdato for et batteri
5. Den indre modstand i et batteri er 1 ohm. Hvilken ydre modstand skal batteriet 
belastes med for at der afsættes maksimal effekt i denne?

a) 0,5 ohm 
b) 5 ohm 
c) 1 ohm 
d) 2 ohm
6. I en stikkontakt måles 228 V AC. Hvilken spænding har man målt?

a) Spidsværdien
b) Effektivværdien
c) Periodetiden
d) Spids-spids værdien
7. Hvilken periodetid svarer til frekvensen 50 Hz sinus?

a) 50 ms
b) 40 ms
c) 20 ms
d) 10 ms
8. Hvad forstås ved frekvens?

a) Fasen
b) Periodetiden
c) Svingninger per sekund

9. En sinusformet vekselspænding har periodetiden 10 ms. Hvilken frekvens svarer det til?

a) 50 MHz
b) 100 kHz
c) 100 Hz
d) 50 Hz
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top