Måleteknik


1. Hvilket måleinstrument ses på billedet?

analog meter

a) Kraftmåler
b) Drejespoleinstrument
c) Trykmåler
d) Digitalinstrument

2. Se billedet i opgave 1. Når viseren peger på 15 løber der 0,5 mA gennem instrumentet.
Hvilken strøm løber der ved fuldt udslag?

a) 1 mA
b) 3 mA
c) 10 mA
d) 30 mA
3. Amperemeteret på tegningen skal måle 100 mA jævnstrøm. Beregn shunt-modstanden Rs.

tegning

a) 99,1 ohm
b) 11,1 ohm
c) 0,11 ohm
d) 1,01 ohm
4. Hvad viser denne tegning?

tegning

a) Et frekvensmeter
b) Et ohmmeter
c) Et voltmeter
d) Et amperemeter
5. Hvilke måleområder findes normalt på et simpelt og billigt universalmeter?

a) Jævnspænding, vekselspænding, jævnstrøm, modstand
b) Jævnspænding, vekselspænding
c) Jævnstrøm, vekselstrøm
d) Jævnstrøm, modstand, kapacitet
6. Et universalmeter har indre modstand på 50 kohm/V. Hvor stor er den indre modstand i 20 V DC området?

a) 20 kohm
b) 20 Mohm
c) 10 Mohm
d) 1 Mohm
7. Hvilket måleinstrument viser denne tegning?

tegning

a) Et voltmeter
b) Et frekvensmeter
c) Et ohmmeter
d) Et amperemeter
8. Hvad måler denne diodeprobe?

tegning

a) AC volt spidsværdi
b) AC volt spids-spids værdi
c) AC volt RMS værdi
d) AC volt effektivværdi
9. Hvad kan måles med dette instrument?

tegning

a) Høje modstandsværdier
b) En HF-senders frekvens
c) Spolers selvinduktion
10. Hvad måler man typisk med et dykmeter?

a) Modstandsværdier ved HF
b) Kondensatorers godhed ved høje frekvenser
c) Resonansmåling på afstemte kredse, antenner og fødekabler

11. Hvad bruges et SWR-meter til?

a) Måle standbølgeforhold på transmissionslinier
b) Måle længden af coax-kabler
c) Måle selvinduktion i coax-kabler
d) Måle kapacitet i coax-kabler

12. Hvilket af følgende standbølgeforhold er bedst med henblik på effektoverførsel?

a) 1:2
b) 1:1
c) 1:4
d) 1:10
13. En krystalkalibrator har grundfrekvensen 1 MHz. På hvilke frekvenser i 10-meter båndet kan den høres?

a) 28,000 MHz og 29,000 MHz
b) 28,000 MHz og 30,000 MHz
c) 27,500 MHz og 28,000 MHz
d) 24,890 MHz og 28,000 MHz
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top