Begrænset teknisk prøve 2015-03-22


1. Hvilken enhed måler vi elektrisk spænding i?
2. Hvad kaldes de stoffer, der på den ene side leder elektricitet dårligt, men på den anden side ikke kan betegnes som isolatorer?
3. I moderne elektronik anvendes ofte kapacitetsdioder (varicap) til afstemning af resonanskredse. Hvad er det, som fortrinsvis bestemmer kapaciteten?
4. En lysdiode (LED, Light Emitting Diode) anvendes ofte som indikator for at vise, om et apparat er tændt. Skitsen viser en komponent monteret i serie med dioden. Hvilken komponent?


5. Til brug i en strømforsyning er to ens transformatorer, hver med primærspænding 230 volt og sekundærspænding 24 volt, til rådighed. Kan de to transformatores sekundærspænding serieforbindes, så der opnås en sekundærspænding på 48 volt?
6. Tegningen viser en metode til at frembringe et AGC-reguleringssignal. DC-spændingen ”DC” føres til:


7. I hvilken af de nævnte funktionsblokke kan man indføre FM-modulation i en sender?


8. På tegningen er skitseret strøm- (I) og spændingskurver (E) samt fødning for en dipolantenne. Hvilken slags dipol er der tale om?


9. Hvordan ændrer et radiosignals elektriske feltstyrke sig, når afstanden til sendeantennen stiger?
10. Hvilket af ionosfærens ioniserede lag vil kunne reflektere signaler med en frekvens på ca. 14 MHz?
11. Hvilke målinger anvendes en reflektometerbro (SWR-meter) til?
12. Hvordan kontrolleres det, at senderen arbejder indenfor de tilladte frekvensbånd?
13. Hvorfor indsætter man et lavpasfilter mellem senderens antennetilslutning og antennesystemet?
14. Hvordan afhjælpes indstråling fra en sender i et musikanlægs LF-forstærker?
15. Hvad er den maksimalt tilladte sendeeffekt i frekvensbåndene i 69-71 MHz frekvensområdet i forbindelse med certifikater af kategori B?
16. Hvilken af følgende kaldesignalserier udsteder Erhvervsstyrelsen bl.a. kaldesignaler i?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top