Begrænset teknisk prøve 2016-02-11


1. En dipolantenne udsender radiobølger, hvor det elektriske felt har en bestemt retning. Hvilken egenskab beskriver det elektriske felts retning?
2. Hvad forstås ved "antal perioder pr. sekund" for en periodisk vekselspænding?
3. En spole har en selvinduktion på 100 mH. Hvor stor er dens reaktans X ved en frekvens på 1000 Hz?
4. Hvad forstås ved spærrespændingen for en diode, der anvendes som ensretter i en strømforsyning?
5. Hvilken af figurerne viser frekvensresponsen for et båndpas-filter?


6. Hvilket filter skal anbringes i udgangen på en sender for at undgå uønsket udstråling af harmoniske?
7. Tegningen viser en simpel sender. Efter VFOen er indført et trin, hvis formål er at undgå tilbagevirkning med frekvens-ustabilitet til følge. Hvad kaldes dette trin?


8. Impedansen Zo af en foldet halvbølge-dipolantenne er?


9. En ikke-resonant antenne er meget kort i forhold til bølgelængden. Hvad er dens reaktans?
10. Hvad er fading?
11. Hvad skyldes det, at der undertiden kan opleves UHF- og VHF-forbindelser over lange afstande ved solopgang?
12. Tegningen viser en spændingsdeler (R1/R2), hvor spændingen over modstanden R2 måles med et multimeter (V). Hvad skal den indre modstand i multimeteret være, hvis vi skal undgå målefejl?


13. En sender kan udsende uønskede signaler, herunder harmonisk udstråling. Hvad kan denne form for udstråling bevirke?
14. Et musikanlæg bliver forstyrret af et højfrekvenssignal, der opfanges af højttalerledningerne. Hvordan kan dette afhjælpes?
15. Definitionen på amatør(radio)tjenesten findes i punkt 1.56 i det internationale radioreglement. Af definitionen fremgår det, at formålet med tjenesten bl.a. er,
16. Hvilken af følgende kaldesignalserier udsteder Energistyrelsen bl.a. kaldesignaler i?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top