Begrænset teknisk prøve 2016-04-02


1. Hvor stor effekt afsættes i modstanden på nedenstående figur?


2. Hvilken enhed anvendes normalt, når vi vil oplyse om effektforbruget for et elektrisk apparat?
3. Vi har en 12 V strømforsyning, men har brug for en stabil spænding på ca. 5 V. Belastningen kan variere, men er kun få mA. Hvilken halvlederkomponent ville det være naturligt at anvende?
4. Hvad er formålet med et Pi-filter i en senders udgang?
5. Tegningen viser et kredsløb bestående af to modstande forbundet i serie. Modstandene er forbundet til en spændingskilde på 10 volt. Hvor stor er den afsatte effekt i 1 ohms modstanden?


6. Et signal fra en sender på frekvensen 28,2 MHz ønskes blandet (mixet) med et signal på en fast frekvens, så udgangssignalet bliver 144,2 MHz. Hvilken frekvens kan signalet på den faste frekvens have?
7. Hvilken funktion har en mixer (blander)?
8. Tegningen viser en antennetype som kaldes?


9. Hvilket af følgende forhold kan medvirke til langdistanceudbredelse over horisonten på VHF/UHF?
10. Hvordan ændrer et frit udbredt radiosignals elektriske feltstyrke sig, når afstanden til sendeantennen stiger?
11. Hvad bruges et absorptionsmeter til?
12. Til hvilket formål anvendes en dummy-load?
13. En 145 MHz amatørsender forstyrrer en TV-modtager i UHF-båndet (470 - 862 MHz). Forstyrrelsen opstår ved indstråling via TV-modtagerens antenneindgang. Hvilken filtertype vil kunne afhjælpe forstyrrelserne?
14. Naboen til en radioamatør hører lyde fra sit stereoanlægs højttalere på trods af, at der er skruet helt ned for lyden. Hvad kan disse lyde skyldes?
15. Hvad er formålet med det fonetiske alfabet?
16. Hvad er den omtrentlige bølgelængde for frekvensbåndet 144-146 MHz?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top