Begrænset teknisk prøve 1


1. Hvilket stof er en halvleder?
2. Hvilken periodetid svarer til frekvensen 100 Hz sinus?
3. Hvor stor er modstanden mellem A og B?


4. Hver spole er på 5 mH. Hvor stor er selvinduktionen mellem A og B?


5. Over en modstand på 5 ohm måles 12 V DC. Hvad er strømmen gennem modstanden?
6. En attenuator dæmper effekten med 10 dB. Indgangen tilføres 1 W. Hvor stor er P2 (effekten på udgangen)?


7. Hvilken funktion har dette filter?


8. Hvilken type transistor ses på tegningen?


9. Hvad kendetegner en forstærker i klasse B?
10. Hvad kaldes dioden på diagrammet?


11. Hvad kaldes denne oscillatortype?


12. Hvorfor anvender man ofte et buffertrin efter en LC-oscillator?
13. Hvilken modtagertype ses på diagrammet?


14. Hvad er fordelen ved en super-heterodyn modtager med to mellemfrekvenser?
15. Af hvilke elementer består en 3-element yagi antenne?
16. Hvordan skal radiobølger udsendes, så man på 20m båndet opnår de længste forbindelser?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top