Begrænset teknisk prøve 2


1. Beregn værdien af R2, når modstanden mellem A og B måles til 900 ohm.


2. Hvor stor er strømmen i kredsløbet?


3. Hvilken værdi måles mellem A og B, når begge kondensatorer har værdien 1 nF?


4. Hvad kaldes kredsløbet på diagrammet?


5. Se diagram ved spørgsmål 4. Hvad er impedansen mellem A og B ved resonansfrekvensen (C og L er almindelige komponenter)?
6. Hvor stor er spændingen E?


7. De to modstande er på hver 100 ohm. Hvad er strømmen gennem kredsløbet?


8. Hvilken type transistor ses på diagrammet?


9. Hvad kaldes transistorkoblingen i spørgsmål 8?
10. Hvad kaldes denne oscillator?


11. Hvordan er frekvensstabiliteten af oscillatoren i spørgsmål 10?
12. Beskriv spændingsværdierne i et AM-signal ved 100% modulation.
13. Bærebølgen i en AM sender ligger på 28,5 MHz. Senderen moduleres med en sinus-tone på 1 kHz. Hvor ligger de 2 sidebånd?
14. Hvad kan siges om fødepunktet ved antennens resonansfrekvens?


15. Hvilket måleinstrument ses på diagrammet?


16. Hvilket standbølgeforhold (SWR) er bedst for maximal effektoverførsel?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top