Begrænset teknisk prøve 2016-01-23


1. Hvilken enhed anvendes normalt, når vi vil oplyse om effektforbruget for et elektrisk apparat?
2. Hvordan varierer spændingen over en modstand, der gennemløbes af en konstant jævnstrøm?
3. Hvilket bogstav bruges til at betegne enheden for selvinduktion?
4. Tegningen viser en meget anvendt bipolar transistortype, hvilken?


5. De 5 modstande er ens og på hver 100 ohm. Hvad er den samlede modstand mellem punkt A og B?


6. En svingningskreds afstemt til 7 MHz har en godhed på 70. Hvor stor er svingningskredsens 3 dB båndbredde?
7. Hvad forstås ved begrebet AGC?
8. En 2-meter station tilsluttes et lineært bredbånds PA-trin. Hvilke krav må vi stille til trinets HF-båndbredde, hvis det skal arbejde fornuftigt på hele 2-meter båndet?
9. Tegningen viser spændingen V og strømmen I for en antenne - hvilken?


10. Når udbredelsen på VHF/UHF strækker sig langt ud over horisonten, så skyldes det ofte:
11. Hvilket af ionosfærens ioniserede lag vil kunne reflektere signaler ved en frekvens på ca. 14 MHz?
12. Hvordan kan en senders spidseffekt (p.e.p.) måles?
13. Hvilke problemer kan parasitsvingninger i en sender give?
14. Hvad forstås ved udtrykket "direkte indstråling i et apparat" i forstyrrelsesmæssig sammenhæng?
15. En radioamatør med certifikat af kategori B må anvende båndet
16. Hvilken af følgende kaldesignalserier udsteder Energistyrelsen bl.a. kaldesignaler i?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top