Begrænset teknisk prøve 4


1. I en stikkontakt måles 230 V AC. Hvad har man målt?
2. Hvordan defineres frekvens?
3. Beregn værdien af R2, når modstanden mellem A og B er 1200 ohm.


4. Hvad kaldes kredsløbet på tegningen?


5. Se diagram i opgave 4. L og C er almindelige komponenter. Hvad er kredsens impedans ved resonansfrekvensen?
6. Der måles 20 V over en modstand, og der løber 200 mA gennem den. Hvor stor er modstanden?
7. Hvor stor er strømmen i kredsløbet?


8. Se diagram i opgave 7. Hvor stor effekt afsættes i de 2 modstande tilsammen?
9. Hvilken type filter vises på grafen (den røde linie)?


10. Hvilken type transistor ses på tegningen?


11. Der er magnetisk kobling mellem L1 og L2. Hvilken type filter ses på diagrammet?


12. Hvilket måleinstrument ses på diagrammet?


13. Hvad kendetegner en SSB sender?
14. Hvad er fordelen ved SSB?
15. Hvilket gain har en 3-element yagi antenne i forhold til en dipol?
16. Senderens udgangsimpedans er 50 ohm. Coax-kablets impedans er 50 ohm. Hvilket standbølgeforhold aflæses på SWR-meteret, når antennen er en 1/4 bølge GP?


This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top