Begrænset teknisk prøve 5


1. Hvilken af disse spændingskilde er sekundær?
2. Hvad måler denne diodeprobe, som bruges til HF målinger?


3. En sinusformet spænding har effektivværdien 230 V. Hvor stor er spidsværdien Vs?


4. Hvilken type filter ses på diagrammet?


5. Dette amperemeter skal måle 500 mA ved fuldt udslag. Beregn modstanden Rs.


6. Et signal forstærkes fra 100 mW til 1 W. Hvad er forstærkningen?
7. Dioden på diagrammet er en siliciumdiode. Modstanden R er på 100 ohm. Hvad er spændingen over R?


8. Hvad viser dette diagram?


9. Denne modtager har underliggende oscillator. På hvilken frekvens svinger oscillatoren LO?


10. Hvilken type transistor ses på diagrammet?


11. Se diagram i spørgsmål 10. Hvad kaldes transistorkoblingen?
12. Hvilken type filter ses på diagrammet?


13. Hvad viser diagrammet?


14. Hvad kaldes afstanden X på tegningen?


15. Hvad kan man måle med en krystalkalibrator?
16. Hvilken antennetype har 300 ohms impedans ved resonansfrekvensen?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top