Begrænset teknisk prøve 6


1. Hvad er modstanden mellem A og B?


2. Diagrammet viser indgangen på en modtager til 144 MHz. Hvor ligger spejlfrekvensen?


3. Begge spoler har værdien 10 mH. Hvilken værdi måles mellem A og B?


4. En senders udgangseffekt ønskes dæmpet til det halve. Hvilken dæmpning kræves?
5. Dette filter anbringes på en senders udgang. Hvilken filtertype er der tale om?


6. Hvilken type transistor ses på diagrammet?


7. Hvilken type modulation kan detekteres med dette kredsløb?


8. Hvad kendetegner FM?
9. En sinustone på 1 kHz frembringer et frekvenssving på 2 kHz i en FM sender. Beregn modulationsindexet.
10. Hvilken type modulation frembringes med dette kredsløb?


11. Hvilken type modtager ses på blokdiagrammet?


12. Se blokdiagram i spørgsmål 11. Hvad er formålet med blanderen?
13. Se blokdiagram i spørgsmål 11. Hvilken frekvens skal lokaloscillatoren frembringe?
14. Hvad er formålet med AGC i en modtager?
15. Hvor hurtigt bevæger radiobølger sig?
16. Hvornår er det bedst at bruge 10 meter båndet til DX?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top