Passive komponenter LC


1. Hvilken enhed angiver en kondensators kapacitet?

a) Ohm
b) Farad
c) Henry
d) Volt
2. De to kondensatorer er på hver 10 µF. Hvor stor er kapaciteten mellem A og B?

tegning

a) 5 µF
b) 20 µF
c) 100 µF
d) 20 mF
3. Hvor stor er kapaciteten mellem A og B?

tegning

a) 1 µF
b) 0,5 µF
c) 2 µF
d) 2 pF
4. Hvilken enhed angiver en spoles selvinduktion?

a) Henry
b) Ohm
c) Farad
d) Volt
5. Hver af spolerne på tegningen er på 3 mH. Hvor stor er selvinduktionen mellem A og B?

tegning

a) 1,5 mH
b) 6 mH
c) 9 mH
d) 6 µH
6. Hver af spolerne på tegningen er på 1 mH. Hvor stor er selvinduktionen mellem A og B?

tegning

a) 0,5 mH
b) 2 mH
c) 0,5 µH
d) 1 mH
7. Hvad kaldes kredsløbet på tegningen?

tegning

a) Parallelsvingningskreds
b) Seriesvingningskreds
c) Sugekreds
8. Se tegningen i opgave 7. Hvad gælder om kredsens impedans ved resonansfrekvensen?

a) Impedansen er lille
b) Impedansen er stor
c) Impedansen kan ikke måles ved resonansfrekvensen
9. Se tegningen i opgave 7. Hvad gælder om kredsens impedans meget langt væk fra resonansfrekvensen?

a) Impedansen er stor
b) Impedansen er lille
c) Impedansen kan ikke måles så langt fra resonansfrekvensen
10. Hvad kaldes kredsløbet på tegningen?

tegning

a) Spærrekreds
b) Parallelsvingningskreds
c) Attenuator
d) Seriesvingningskreds

11. Se tegningen i opgave 10. Hvad gælder om kredsens impedans ved resonansfrekvensen?

a) Kan ikke måles ved resonansfrekvensen
b) Impedansen er lille
c) Impedansen er stor 

12. Se tegningen i opgave 10. Hvad gælder om kredsens impedans meget langt væk fra resonansfrekvensen?

a) Impedansen er lille
b) Impedansen er stor
c) Impedansen er præcis 0 ohm
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top