Halvledere


1. Vælg den korrekte sætning.

tegning

a) Dioden spærrer for strømmen
b) Dioden leder strømmen
c) Dioden er en zenerdiode
d) Dioden er en LED

2. Hvad kaldes dioden på diagrammet?

tegning

a) Zenerdiode
b) LED
c) Kapacitetsdiode
d) Ensretterbro

3. Hvilken typisk anvendelse har dioden fra opgave 2?

a) Ensretter i strømforsyninger
b) Udsender farvet lys
c) Variabel kondensator
d) Spændingsregulator

4. Hvad kaldes dioden på diagrammet?

tegning

a) Zenerdiode
b) LED
c) Kapacitetsdiode
d) Ensretterbro

5. Hvilken typisk anvendelse har dioden fra opgave 4?

a) Variabel kondensator
b) Spændingsregulator
c) Udsender farvet lys
d) Ensretter i strømforsyninger
6. Hvad kaldes denne transistorkobling?

tegning 

a) Det kan ikke afgøres ud fra diagrammet
b) Fælles kollektor
c) Fælles basis
d) Fælles emitter
7. Hvad kaldes denne transistorkobling?

tegning

a) Det kan ikke afgøres ud fra diagrammet
b) Fælles kollektor
c) Fælles basis
d) Fælles emitter

8. Hvilken type transistor ses på tegningen?

tegning 

a) PNP
b) NPN 
c) FET
d) Dual-gate MOSFET
9. Hvad kendetegner en forstærker i klasse A? 

a) Høj forvrængning, høj virkningsgrad (90%)
b) Lav forvrængning, lav virkningsgrad (50%)
c) Ret lav forvrængning, ret høj virkningsgrad (78,5%)
10. Hvad kendegner en forstærker i klasse C?

a) Lav forvrængning, lav virkningsgrad (50%)
b) Ret lav forvrængning, ret høj virkningsgrad (78,5%)
c) Høj forvrængning, høj virkningsgrad (90%)

11. Hvilken type transistor ses på tegningen?

tegning

a) FET
b) NPN
c) PNP
d) Dual-gate MOSFET

12. Hvad kaldes denne transistorkobling?

tegning

a) Fælles emitter
b) Fælles kollektor
c) Fælles basis
d) Det kan ikke afgøres ud fra diagrammet
13. Hvad kendetegner en forstærker i klasse B?

a) Ret lav forvrængning, ret høj virkningsgrad (78,5%)
b) Lav forvrængning, lav virkningsgrad (50%)
c) Høj forvrængning, høj virkningsgrad (90%)
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top