Modtageren


1. Diagrammet viser en retmodtager. Hvilke begrænsninger har denne modtagertype?

tegning

a) Hovedtelefoner er vanskelige at skaffe
b) Manglende følsomhed og selektivitet
c) Prisen er for høj
d) Kører uden batterier
2. Hvilken funktion har dioden i en retmodtager? (se diagram i opgave 1)

a) Detekterer AM signaler
b) Detekterer FM signaler
c) Forhindrer at plus og minus byttes om
d) Erstatter en transistor
3. Hvilken type svingningskreds er brugt i retmodtageren? (se diagram i opgave 1)

a) Krystalfilter
b) RC filter
c) Seriekreds
d) Parallelkreds
4. På hvilke frekvenser er retmodtageren brugbar?

a) 2 meter båndet
b) HF-båndet fra 14 MHz og opad
c) 100 - 300 kHz langbølge
d) 27 MHz 
5. Hvilken modtagertype vises på blokdiagrammet?

tegning

a) Superheterodyn med 1 mellemfrekvens
b) Superheterodyn med 2 mellemfrekvenser
c) Superheterodyn med 3 mellemfrekvenser
d) Avanceret retmodtager
6. Hvad er formålet med HF-trinet? (se diagram i opgave 5)

a) Virke som støjspærre
b) Øge senderens effekt
c) Give mulighed for at benytte en højttaler
d) Forstærke de svage signaler fra antennen
7. Hvad er formålet med blanderen? (se diagram i opgave 5)

a) At AM-detektere signalet
b) At gøre modtageren mere kompliceret
c) Omsætte signalet fra HF-trinet til mellemfrekvensen
d) At forstærke mellemfrekvensen
8. Hvilken frekvens skal lokaloscillatoren frembringe? (se diagram i opgave 5)

a) Den samme som HF-trinet
b) En frekvens så blanderens output ligger på mellemfrekvensen
c) Den samme som mellemfrekvensen
d) Den dobbelte af mellemfrekvensen
9. Hvad forstås ved "overliggende oscillator"? (se diagram i opgave 5)

a) Lokal oscillatorens frekvens ligger over LF-frekvensen
b) Lokal oscillatorens frekvens ligger over HF-signalets frekvens
c) Lokal oscillatorens frekvens ligger over mellemfrekvensen
10. Hvilken modtagertype vises på blokdiagrammet?

tegning

a) Superheterodyn med 3 mellemfrekvenser
b) Superheterodyn med 1 mellemfrekvens
c) Superheterodyn med 2 mellemfrekvenser

11. Hvilke fordele er der ved en superheterodyn modtager med 2 mellemfrekvenser?

a) God undertrykkelse af spejlsignaler og god selektivitet
b) Gode støjegenskaber
c) Man kan let indbygge AGC
d) Høj følsomhed for digital modulation
12. Hvad er formålet med AGC i en modtager?

a) Automatisk regulering af frekvensen
b) Automatisk regulering af forstærkningen
c) Automatisk skift til nødfrekvens ved SOS opkald
d) Automatisk skift mellem FM og AM
13. Hvad er formålet med en squelch i en FM/PM modtager?

a) Spærrer for støj når der ikke er trafik på frekvensen
b) Spærrer for uønskede kaldesignaler
c) Detekterer DTMF signaler
d) Detekterer D-STAR signaler
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top